Thu, 15 August – THE VIRGIN MARY

Mary said: My soul praises the Lord and my spirit rejoices in God my Saviour. (Luke 1:46-55)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.