Thu, 13 June

Jesus said: God is spirit, and those who worship must worship in spirit and truth. (John 4:4-26)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.