Thu, 13 February

The earth is full of your works, Lord. You send out your Spirit and life begins, you renew the face of the earth. (Psalms 104)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.