Thu, 11 July

Peter writes: Above all, love each other deeply, because love covers over many a sin. (1 Peter 4:7-11)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.