Thu, 10 October

God says: I am coming to gather the people of every nation and language, and they shall see my glory. (Isaiah 66:18-21)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.