Thu, 1 August

Jesus said to his disciples: If anyone wants to be first, they must make themselves last of all and servant of all. (Mark 9:30-37)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.