SUN, 9 June – PENTECOST

Jesus said: Anyone who loves me will keep my word, and the Father will love them, and we shall come to them and make our home in them. (John 14:19-23)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.