SUN, 9 February

Jesus said to his disciples: You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, what can make it salty again? (Matthew 5:13-16)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.