SUN, 8 September

Jesus said: Anyone who comes to me without preferring me to their father, mother, wife, children, brothers, sisters, and even their own life, cannot be my disciple. (Luke 14:25-33)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.