SUN, 6 October

Paul writes to Timothy: God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of inward strength, of love and of self-control. (2 Timothy 1:6-18)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.