SUN, 5 January

The nations will walk in the light of Christ, and the kings of the earth will bring their treasure to the city of God. (Revelation 21:22-27)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.