SUN, 4 August

Jesus said: Be on your guard against every kind of greed; for a person’s life does not consist in the abundance of their possessions. (Luke 12:13-21)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.