SUN, 30 June

Someone said to Jesus, “I will follow you wherever you go.” Jesus answered, “Foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head.” (Luke 9:57-62)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.