SUN, 29 September

Paul writes to Timothy: Fight the good fight of faith and win the eternal life to which you were called. (1 Timothy 6:11-16)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.