SUN, 27 October

Jesus said: In the temple a person prayed saying, “God, be merciful to me a sinner” and I tell you he went home forgiven. (Luke 18:9-14)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.