SUN, 24 November

The criminal crucified next to Jesus said to him, “Remember me when you come into your kingdom.” Jesus answered him, “In truth I tell you, today you will be with me in paradise.” (Luke 23:33-46)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.