SUN, 17 November

Jesus said to his disciples: You will be persecuted because of my name, and that will be you opportunity to bear witness. (Luke 21:5-19)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.