SUN, 10 November

Jesus said: God is not a God of the dead but of the living; for him all people are alive. (Luke 20:27-38)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.