SUN, 1 September

Jesus said: When you have a dinner, invite the poor, the crippled, the lame and the blind, and you will be blessed, for they have no means to repay you. (Luke 14:1-14)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.