SUN, 1 December – ADVENT

Jesus said to his disciples: Stand ready, because the Son of Man is coming at an hour you do not expect. (Matthew 24:42-44)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.