Štvrtok, 7. februára

Peter a Ján odpovedali tým, ktorí ich chceli umlčať: „Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,1-22)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.