Štvrtok, 31. januára

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. Veď ty si povedal: Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky. Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. (Ž 89,1-30)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.