Štvrtok, 25. júna

Ján povedal: “Ja vás krstím vodou. Medzi vami však stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hodný rozviazať mu šnúrky na obuvi.” (Jn 1,19-27)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.