Štvrtok, 23. júla

Jakub píše: „Kto iba počúva Božie slovo ale neuskutočňuje ho, podobá sa ľuďom, ktorí si v zrkadle prezerajú svoju tvár a potom, čo sa prestanú na seba pozerať, odídu, a hneď zabudnú, ako sami vyzerajú.” (Jak 1,21-25)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.