Štvrtok, 21. mája – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Zmŕtvychvstalý Ježiš sa zjavil svojim učeníkom a povedal: “Choďte, učte všetky národy. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.” (Mt 28,16-20)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.