Štvrtok, 18. júna

Opatrujte tých, ktorí vám boli zverení. Nie z povinnosti, ale ochotne,s radostným srdcom, podľa Božej vôle. (1 Pt 5,1-4)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.