Štvrtok, 14. mája

Kto je v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. (2 Kor 5,11-21)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.