Štvrtok, 14. februára

Jeremjáš povedal Pánovi: Keď sa vyskytli Tvoje slová, Bože, zjedol som ich. Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu.” (Jer 15,15-21)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.