Štvrtok, 10. januára

Ježiš povedal: “Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.” (Mk 10,2-16)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.