Streda, 30. januára

Ježiš povedal: “Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba. Tak aj skutky koná sám Otec, ktorý je vo mne.” (Jn 14,1-12)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.