Streda, 27. marca

Keď Ján Krstiteľ videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: “Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.” (Jn 1,29-34)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.