Streda, 24. júna – SV. JÁN KRSTITEĽ

Ján Krstiteľ prišiel, ako to povedal prorok Izaiáš: Hlas volajúceho na púšti: “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!” (Mt 3,1-11)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.