Streda, 20. marca

Podľa Pánova prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. (2 Pt 3,8-18)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.