Streda, 2. januára

Slovo, čo bolo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. (Jn 1,1-18)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.