Streda, 17. júna

Ježiš povedal pokušiteľovi: Napísané je, “Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.” (Mt 4,1-11)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.