Streda, 13. marca

Pán urobí zo svojho ľudu svoju milovanú a povie jej: “Preto ju vyvábim a zavediem ju na púšť, prehovorím k jej srdcu.” (Oz 2,16-22)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.