Streda, 13. mája

Vodíš ma, Pane, po cestách spravodlivosti. I keby som mal kráčaťúdolím smrti, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. (Ž 23)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.