Streda, 13. februára

Zvestujte to jasavým hlasom, oznamujte to, poroznášajte to až do končín zeme, vravte: Pán vykúpil svojho sluhu. (Iz 48,16-21)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.