Sobota, 9. marca

Z knihy proroka Izaiáša: Prídu mnohé kmene a povedia: Hor sa, vystúpme na Pánovu horu, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať po jeho chodníkoch. (Iz 2,1-5)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.