Sobota, 9. februára

Vy ste mojimi svedkami – znie výrok Pánov – moji sluhovia, ktorých som si zvolil. (Iz 43,9-12)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.