Sobota, 23. marca

Keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne odteba, hovorí Pán. (Iz 54,1-10)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.