Sobota, 23. mája

Pán hovorí: “Uzavriem zmluvu pokoja s mojím ľudom a bude to zmluva večná. Moja svätyňa bude naveky uprostred nich.” (Ez 37,24-27)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.