Sobota, 16. marca

Hospodin hovorí o svojom ľude: Nebudú lačnieť ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnko, lebo ten, kto sa nad nimi zľutuje, ich povedie k prameňom vôd. (Iz 49,8-15)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.