Sobota, 12. januára

Pavol píše Timoteovi: Nehanbi sa za svedectvo o našom Pánovi. On nás spasil a povolal svätým povolaním. (2 Tim 1,6-11)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.