Sat, 9 November

Jesus said of himself: The stone which the builders rejected has become the cornerstone: this is the Lord’s doing. (Mark 12:1-12)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.