Sat, 8 June

Paul writes: The mystery of Christ is that all peoples now share the same inheritance, being members of one body, and having received the same promise in Christ Jesus, through the Gospel. (Ephesians 3:2-6)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.