Sat, 8 February

Jesus said: Truly, I tell you, the one who becomes humble like a child is the greatest in the kingdom of heaven. (Matthew 18:1-4)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.