Sat, 30 November – St ANDREW

Paul writes: There is no difference between persons: all have the same Lord, who generously blesses all who call on him. (Romans 10:11-13)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.