Sat, 23 November

Glad to have had the honour of suffering for the name of Christ, the apostles continued to teach and proclaim the good news of Christ Jesus, both in the temple and in people’s homes. (Acts 5:27-42)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.