Sat, 21 March

Paul writes: For Christ I have accepted the loss of all other things — I look on them as rubbish so that I may gain Christ and be found in him. (Philippians 3:1-9)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.